Woonplus Schiedam Jaarplan 2016

Woonplus werkt aan de uitvoering van hun kerntaak: het onderhouden, beheren, bouwen en verhuren van woningen in de sociale sector. Na een aantal roerige jaren ging Woonplus vorig jaar weer 'gewoon aan de slag'. Dit jaar pakt Woonplus 'zichtbaar' door.
Woonplus is zichtbaar in het gesprek met haar belanghouders. Zichbaar door een groot deel van de inkomsten te besteden aan werkzaamheden in het (planmatig) onderhoud. Zichtbaar door samen met de gemeente Schiedam, het SOBO en andere partners te blijven werken aan het mooie Schiedam. Zichtbaar voor klanten van Woonplus!
Een concrete uitwerking van 'Zichtbaar' staat op de website van Woonplus. Klik hier om het Jaarplan te bekijken.