De SOBO-afgevaardigden in het Commissie Regionaal Overleg (CRO) (de klankbordgroep over Rotterdam The Hague Airport) vertelde in de Algemene Ledenvergadering van het SOBO op 31 augustus 2015 dat er op dat moment drie ontwikkelingen liepen:

- Het luchthavenbesluit (meer ruimte voor meer vluchten)
- (Ontwerp)-bestemmingsplan (uitbreiding vliegveld zelf)
- Doortrekking A13/A16.

Voor alle drie ontwikkelingen is een Milieueffectenrapportage (MER) nodig. Op dit moment is er een afgerond toetsings-MER-advies over het (ontwerp)bestemmingsplan. Dit MER-advies kunt u hier lezen. Het MER-advies voor het luchthavenbesluit is uitgesteld van 15 september naar 8 oktober 2015.

Op woensdag 2 september 2015 werd bekend dat de Rotterdamse gemeenteraad tegen de plannen voor het doortrekken van de snelweg A13/A16 is omdat het te veel schade toebrengt aan de omgeving. De partijen hopen met hun bezwaren Minister Schultz te overtuigen naar alternatieven te kijken en met extra geld te komen.