Op 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet ingegaan. Daarnaast moeten per 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet en de Nieuwe Regionale Huisvestingsverordening gaan gelden.
In dit document vindt u meer informatie over deze nieuwe wetten.