SOBO Bij het Schiedams Overleg Bewoners Organisatie (SOBO) aan de Singel 85 kun je voortaan alleen nog op woensdagochtend op het inloopspreekuur van de Woonzorgwinkel terecht. De inloopspreekuren op de dinsdag- en donderdagochtend, waar je voorheen ook altijd terecht kon voor woongerelateerde vragen, komen te vervallen. Het spreekuur op woensdag is open van 10.00 tot 12.00 uur. Het vervallen van de andere twee inloopspreekuren heeft vooral te maken met de komst van de Wijk OndersteunendeTeams (WOT’s).