Vanaf vandaag speelt de WOZ-waarde in het puntentellingssysteem een grote rol. De gemiddelde maximale huur blijft gelijk, maar lokaal kunnen er grote verschillen optreden. Door de intreding van de WOZ-waarde in de puntentelling, hebben sommige huurders recht op een verlaging van de huurprijs.
Woningcorporaties en commerciële verhuurders zijn niet verplicht huurders hierover in te lichten. Het SOBO heeft contact gehad met woningcorporatie Woonplus, zij zijn op dit gebied wel actief. De huurders die recht hebben op een huurverlaging, krijgen een brief (of hebben die gehad) dat per 1 oktober 2015 de huur verlaagd wordt.
De Woonbond, en ook wij als SOBO, roepen huurders op zelf te controleren of ze recht hebben op een huurverlaging. Dit kunnen huurders controleren door een huurprijscheck te doen op de website van de Huurcommissie.

U kunt de WOZ-waarde van de gehuurde woning opvragen door de Regionale Belasting Groep (RBG) te bellen (088-2911000) of het contactformulier op de website van het RBG in te vullen.
Zodra u uw WOZ-waarde weet, kunt u de huurprijscheck op de website van de Huurcommissie doen.

Heeft u hulp nodig bij het uitrekenen van de maximale huurprijs, kom dan eens langs bij het SOBO of bel ons even: 010-2734701.