Huurders kunnen geld terug vorderen

VLAARDINGEN

De Huurders-raad Waterweg Wonen roept huurders op om geld terug te eisen. Sommigen hebben door een fout van de Belastingdienst te veel betaald, weet zij. Het gaat om huurders die in de jaren zon, 2014 en 2015 een huurverhoging hebben gekre-gen, nadat het inkomen was toegenomen. Die verhoging was onrechtmatig, omdat de Belastingdienst de hoogte van het inkomen niet met Water-weg Wonen had mogen delen. Huurders kunnen bij de Belas-tingdienst een claim indienen. Dat moet vóór 1 juli gebeuren, anders verjaren de dossiers. De Woonbond, die een zaak tegen de Belastingdienst aan-spande en won, meldt dat de Belastingdienst haar geheim-houdingsplicht schond door de informatie te delen. De rechter heeft bepaald dat van januari zou tot april 2016 geen gegevens gedeeld hadden mogen worden. De Woonbond, die een claimbrief op haar web-site heeft staan, spreekt van een Gluurverhoging.