Het Gat van Bolmers heet sinds vanmiddag Kloosterplaats. Het Gat van Bolmers/Kloosterplaats zal worden omgetoverd in een groen binnenstadsplein. - Het Gat van Bolmers heet sinds vanmiddag Kloosterplaats. Naast de nieuwe straatnaam werd ook het bouwbord onthuld door initiatiefgroep Bolwerk en wethouder Marcel Houtkamp. Nadat de initiatiefgroep Bolwerk op 24 juli 2014 de plannen voor een groen stadspark presenteerde, is er veel gebeurd. Inmiddels is het ontwerp gegroeid en aangepast aan de wensen van diverse betrokken partijen. Het college heeft aan deze plannen haar goedkeuring gegeven.

Bolwerk


In het kader van SchiedamsDOEN nodigde de gemeente Schiedam bewoners uit om mee te denken over de inrichting van de locatie die bekend is als het Gat van Bolmers. In de loop van de diverse bijeenkomsten bleef er een kerngroep van Schiedammers over, allen enthousiaste creatieve ondernemers, die zich met veel toewijding hebben ingezet om een in hun ogen passend plan te ontwerpen. Inmiddels hebben zij zich collectief verenigd onder de naam Bolwerk.

Samenwerking


Het project kenmerkt zich door deze innovatieve samenwerking tussen de gemeente enerzijds en een collectief van lokale ondernemers anderzijds. Aan de hand van de ontwerpen van Bolwerk heeft het college voor de herinrichting van het plein een budget van 345.000 vrijgemaakt. Hiermee wordt door Bolwerk een binnenstadspark gerealiseerd, dat een groen karakter zal krijgen met onder meer een natuurspeelplaats.

Gymzaal


Grenzend aan het plein bevindt zich de Comeniusgymzaal, een gemeentelijk monument dat gerenoveerd gaat worden. Het college heeft hiervoor de nodige financiën voorgesteld aan de raad, om dit in eigen beheer te realiseren. Uiteindelijk zullen het plein en de gymzaal met een beoogde daghorecafunctie elkaar versterken in functie en vorm.