Het SOBO volgt ontwikkelingen over het uitbreiden van het aantal vluchten nauwkeurig via bewonersvertegenwoordigers in de Commissie Regionaal Overleg (CRO). RTHA wil de komende tien jaar het aantal vluchten met 75 procent uitbreiden naar 35.000 vluchten per jaar. Deze vluchten zullen voornamelijk in Schiedam Noord voor meer lawaai zorgen. Om tot een nieuw luchtvaartbesluit te komen, is sinds 2014 gewerkt aan een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit rapport brengt de gevolgen van de uitbreiding voor de omgeving in kaart. Het opstellen van de MER heeft langer geduurd dan gepland omdat stijgende vliegtuigen de landende toestellen naar Schiphol zouden kruisen.

Op 8 oktober bleek tijdens de vergadering van het CRO dat het rapport inmiddels klaar is. Echter, de MER mag niet worden vrijgegeven van de eigenaar van RTHA: Schiphol. Zelfs het CRO krijgt geen inzage in het MER-rapport. Hierdoor is de discussie over de uitbreiding van het aantal vluchten weer uitgesteld. Schiphol wil eerst naar zijn eigen vliegvelden (Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad) kijken voordat RTHA om een nieuw luchthavenbesluit kan vragen.

Onder druk van het landelijk debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland wil Schiphol eerst een integrale visie op zijn luchthavens en het gebruik daarvan ontwikkelen: waar heeft Nederland behoefte aan en op welke manier zullen vliegtuigen gebruikt gaan worden. Schiphol verwacht dat het opstellen van deze visie maximaal zes maanden gaat duren. Daarna kan de discussie over de uitbreiding van RTHA weer worden hervat.

RTHA schuift weg dat de uitstel te maken heeft met de komst van een nieuwe directeur voor RTHA. Daarnaast overweegt Schiphol naar alle waarschijnlijkheid niet de ambities voor RTHA naar beneden bij te stellen.

Bij nieuwe ontwikkelingen, zal het SOBO/CRO dat u melden.