Correctie huurverhoging 2017

Correctie huurverhoging 2017

Bij het aanzeggen van de huurverhoging 1 juli 2017 –  30 juni 2018 is een fout gemaakt. Hierdoor is de huur bij 1.235 woningen te hoog en bij 649 woningen te laag vastgesteld.  Woonplus vindt dit heel vervelend en maakt dit zo snel mogelijk in orde. De te hoog vastgestelde huren worden gecorrigeerd. Bij de te laag vastgestelde huren wordt geen actie ondernomen, deze blijven zoals is aangezegd.

 

Juist huurprijs en correctie

De 1.235 huishoudens worden in de week van 10 juli via  een brief geïnformeerd over de te hoog vastgestelde huur.   In de brief wordt  het juiste netto huurbedrag  en het correctiebedrag vermeld.  Deze laatste wordt  uiterlijk in augustus op de rekening van de huurder teruggestort. 

 

Dank

De Huurders Belangenvereniging Groenoord (HBV) en het SOBO hebben deze fout opgemerkt. Woonplus bedankt hen voor deze kritische blik.